Saturday, December 03, 2005

Nice couplet

Har ek baat pe khete ho tum ke tu kya hai
Tumhi kaho ke ye andaaze guftago kya hai

Rago mein daudte phir ne hum nahi kayal
Zabakahin se hi na tapaka to phir lahoo kya hai

I love the way the words flow. If anyone knows enough Urdu to explain what the last half really means, please do let me know.

No comments: